Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

contact_bg
Όλα τα διακινούμενα από εμάς προϊόντα συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια (Technical Data Sheets), CE, EN σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες για κάθε χρήση.
Επιπλέον για τα χημικά προϊόντα που διακινούμε, διατίθενται σχετικά πιστοποιητικά ασφαλείας υλικού (Material Safety Data Sheets).
Οι προδιαγραφές των προϊόντων συμφωνούν κατά Reach Conformity, NSF, ενώ παράλληλα είναι φιλικά προς το περιβάλλον.