Γραμματειακή Υποστήριξη – Full Time Job

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Η/Υ, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικών), γνώση λογιστικών προγραμμάτων (κατά προτίμηση SoftOne ή άλλο), οργανωτικός, επικοινωνιακός χαρακτήρ...

Περισσότερα

Εξωτερικός Πωλητής – Full Time Job

Απαραίτητες Προϋποθέσεις: Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων (κατά προτίμηση Βιομηχανικών – Χημικών Προϊόντων ή/και Μέσων Ατομικής Προστασίας), επικοινωνιακός χαρακτήρας, οργανωτικός, ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, ευγενικός, ομαδικός. Σπουδές: Απόφοι...

Περισσότερα