Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

politiki-poiotitas

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)

H Maxcare, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.

Για το σκοπό αυτό, εγκατέστησε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), εναρμονίζοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση, ο Υπεύθυνος Ποιότητας και το σύνολο του προσωπικού της Maxcare δεσμεύονται για την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας και η βελτίωση της οργανωτικής της δομής.