Νέες παραλαβές αδιάβροχων ειδών προστασίας σε ενδυμασία και υποδήματα.