Απαραίτητες Προϋποθέσεις: Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων (κατά προτίμηση Βιομηχανικών – Χημικών Προϊόντων ή/και Μέσων Ατομικής Προστασίας), επικοινωνιακός χαρακτήρας, οργανωτικός, ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, ευγενικός, ομαδικός.
Σπουδές: Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Χημικός ή Τεχνικός θα προτιμηθούν)
Ηλικία 25-45 ετών
Αποστολή Βιογραφικού στο [email protected] με κωδικό EXSLS016